Omdømme er for bedrifter som vann er for fisk; de legger gjerne ikke merke til det før det er borte

Selv om han ikke kunne si det med hundre prosent sikkerhet, da han var litt usikker på fiskers persepsjon, var dette noen av ordene Ole Christian Apeland åpnet Omdømmedagen 2018 med, da han snakket om hvordan godt omdømme skaper støtte.

Smidig og involverende strategi

Et godt omdømme beskytter i kriser, sa Apeland, og det er jo i og for seg sant. Men det finnes en grense for hvor mange kriser et omdømme tåler. Derfor er det viktig å tilpasse underveis, tilrettelegge for å være smidig og fleksibel når man legger strategien, for å raskt kunne gjøre endringer. Samtidig må strategien være gjennomtenkt, og involvere alt som påvirker det store bildet. Som kommunikasjonssjef i Stormberg, Ida Kristine Moe, påpekte er omdømme et resultat av alle de små handlingene hver ansatt gjør, ikke bare arbeidet til kommunikasjons- og markedsavdelingen. Men er det bare det som foregår innad i bedriften som påvirker omdømmet?

Millennials og Gen-Z

Dette fikk meg til å tenke på hva Rebecca Goodchild, fra Apeland, sa om Millennials og Generation Z. De mest fryktede målgruppene, men kanskje også de mest viktige. Hvis du bare skal lykkes i én målgruppe, så er det her. Ja, vi er komplekse og selvmotsigende, vi er mer sosiale enn de før oss, og samtidig mer innesluttet. Samtidig som vi er de mest selvopptatte, narsissistiske jævlene du finner, er det vi som bryr oss mest om alt rundt oss. Vi er litt vanskelige. Men lykkes du å skape et omdømme vi liker og kan stå for, da er vi også de mest lojale. Vi blir ambassadører, og du trenger ikke engang betale oss for at vi skal skryte av deg. 

omdommedagen_2018_rebeccagoodchild_millenials_generationz

Omdømmedagen 2018, Rebecca Goodchild fra Apeland snakker om omdømmebygging for Millenials og Generation Z.

Jeg er en av dem

For min egen del kan jeg jo si at jeg har vært kunde i samme banken i alle år. Med mindre de får en så stor ripe i lakken at jeg ikke kan være enig med dem, ser jeg ikke for meg at jeg bytter. De fortsetter bare å komme med løsninger jeg trenger, og støtter saker jeg liker. Og mobilabonnement? Jeg var oppriktig lei meg da jeg måtte bytte operatør på grunn av jobb. Jeg hadde vært kunde i 15 år, og syns det var litt vemodig å flytte nummeret mitt til konkurrenten. For meg handler det litt om det generelle omdømmet, men også hvordan jeg selv oppfatter bedriftene. Og for meg har de klart å skape noe jeg kan stå for.

Makten ligger ikke hos bedriften

Selv om jeg alene ikke påvirker omdømmet i noen stor grad, vil flere som meg være med på det. Om mange nok som meg alltid oppgir denne banken eller mobiloperatøren når noen ber om tips, vil det jo være med på å utgjøre en forskjell. Vi er med på å bygge deres omdømme. De merker det kanskje ikke, der de sitter med sine Digital Involvement Cycles og legger strategier for å nå oss. Men den dagen vi ikke tipser og skryter, hva skjer da? 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *